مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه ، 7 آبان 1392 ، 12:01

 

کتاب جدید تکنیکهای جراحی زیبایی و ترمیمی در مطب

دکتر ابراهیم مقیمی

همراه با دهها فیلم در مورد انواع بخیه ها , روش جراحی کیست و لیپوم , روش ترمیم پارگی لب , جراحی انواع خال ها در قسمتهای مختلف صورت , روش پیشگیری از اسکار در هنگام بخیه زدن , روش های ترمیم انواع بافتها

Outpatient Aesthetic Surgical Techniques

Ebrahim Moghimi MD

ISSN: 978-600-202-241-7

 

به نام خدا

جراحی های ترمیمی در ناحیه صورت از جمله مهارتهای بسیار مهمی هستند که در صورت داشتن آگاهی کافی از آنها میتوان آنها را براحتی و بصورت سرپایی در مطب و یا درمانگاه انجام داد .بسیار اتفاق افتاده که به علت عدم آگاهی از یک تکنیک مناسب بیمار را به یک بیمارستان تخصصی ارجاع می دهند در صورتیکه مشکلش در مطب براحتی قابل حل است .  در این کتاب مهمترین روشها در این موارد ارایه می شوند .

کتاب جدید تکنیکهای جراحی زیبایی و ترمیمی در مطب

لازم به ذکر است که این کتاب دانش لازم را برای انجام این نوع عملهای سرپایی در حد استانداردهای جهانی برای همکاران پزشک عمومی و پزشکان فعال در طب زیبایی تا درجه یک جراح پلاستیک صورت ارایه می دهد . تصاویر شماتیک و واقعی به صورت مرحله به مرحله تکنیک های موردنیاز برای ترمیم هر بخش از صورت و سر را به شما نشان می دهند .شما با یاد گرفتن این تکنیکها و تمرین کافی می توانید مسیر جدیدی را در طب زیبایی برای خود شنا سایی نموده و  بسیاری از اسکار های گذشته در روی پوست را با جراحی جدید وبه صورت کاملا حرفه ای ترمیم نمایید . از این پس بیماران جدیدتان به علت وجود یک اسکار بدشکل بر جای مانده از جراحی قبل و یا زخم های بد جوش خورده ناشی از حوادث ترومایی گذشته به شما نیز مراجعه خواهند نمود . باید گفت که اگر به صورت انتخابی برای ترمیم یک اسکار مریض خود را  انتخاب می نمایید  دستمزد اینکار قابل ملاحظه خواهد بود و بر خلاف تصور تکنیکها اگر با نخ مناسب و در مسیر مناسب اجرا شوند بسیار عالی نتیجه خواهند داد و هیچ دردسری ایجاد نخواهندنمود و شما این نتایج در این کتاب خواهید دید . امید است با مطالعه این کتاب به مهارتهای لازم دست یابید .

 

مندرجات این کتاب به شرح زیر است

فصل اول : استفاده از بیحسی با روش بلوکه کردن عصب  برای جراحی زیبایی سهولت در صورت

تکنیکهای تزریق  برای  بلوکه کردن عصب

شکل : مسیر های اعصاب ناحیه فوق چشمی (سوپرا اربیتال)

شکل : چگونگی تزریق برای بلوکه کردن عصب سوپرا اربیتال

شکل : چگونگی تزریق برای بلوکه کردن عصب سوپراتروکلئار

برای بلوکه کردن شاخه های عصب  اینفرا اربیتال به شکل زیر توجه کنید :

شکل : چگونگی تزریق برای بلوکه کردن عصب اینفرا اربیتال

شکل : روش مخاطی وارد نمودن سر سوزن برای بیحسی عصب اینفرا اربیتال

بیحسی عصب منتال

شکل : روش بلوک عصب منتال از خارج

شکل : روش بلوک عصب منتال از داخل (روش مخاطی)

فصل دوم

تکنیکهای سوتور (بخیه) در جراحی های ترمیمی پوست

روش گره زدن

شکل : مراحل مختلف گره زدن

سوتور ساده Simple interrupted suture

شکل : تکنیک اجرای سوتور ساده Simple interrupted suture. فرو کردن سوزن در مسیر و جهت مناسب نکته کلیدی است .شکل A :سر سوزن بهتر است عمود بر پوست و یا کمی متمایل به خارج باشد .به محل اتصال سر سوزن با پوست توجه کنید . شکل c : در این شکل قوس کامل سوتوررا در زیر پوست مشاهده می کنید که بدنبال مسیر حرکت سوزن ایجاد شده و به شکل فلاسک Flask shapedاست .شکل D : در هنگام گره زدن دو سر نخ را به سمت بالا بکشید .این امر سبب بالا آمدن لبه های زخم و جوش خوردن مناسب زخم خواهد شد .

تصحیح کردن لبه های  زخم ها با ارتفاع مختلف

شکل : تصحیح کردن زخم های با ارتفاع مختلف

تکنیک بخیه  مترس  عمودی Vertical Matress

شکل : تکنیک بخیه  مترس  عمودی Vertical Matress

تکنیک بخیه مترس افقی (دور و نزدیک) Horizontal Matress

شکل : تکنیک بخیه مترس افقی Horizontal Matress

انواع بخیه های مترس افقی

شکل : انواع بخیه های مترس افقی (سه نقطه ای )

انواع بخیه های مترس افقی : چهار نقطه ای

در شکلهای C و D سوزن در دو زاویه وارد منطقه درم شده و دوباره به ضلع ثابت برگشته است .

زخم بخیه شده در نهایت شبیه حرف T معکوس است (شکل D )

بخیه های BIS [3]

شکل : بخیه های BIS در بینی

شکل : نما های شماتیک بخیه های BIS

سو تور های کانتینیوس

شکل : سوتور های کانتینیوس معمولی

سوتور های کانتینیوس ساب کوتیکولر

فصل سوم : برش ها وترمیم های ساده

تکنیک اصلی برای برش ها وترمیم های ساده درجراحی های پوست و زیبایی

Fusiform ellipseبرش

شکل : برش Fusiform ellipse. میزان نسبت طول به عرض این برش 3 به 1 است .همچنین زاویه دو راس این برش 30 درجه است تا بهترین حالت برای به هم رسیدن دولبه پوست برش خورده شده ایجاد شود .همانطوریکه می بینید , ضایعه اصلی در مرکز این برش (محوطه هاشور خورده ) است .

شکل : خطوط با "کشش پوستی پایین "

این خطوط در افراد مسن در مسیر چین و چروکهای پوستی شان قرار دارند .(شکل A).

ولی در شکلهای B تا D این مناطق را با کشیدن یک دایره میتوان شنا سایی کرد .طبق شکل c کشش پوستی در بازوی این فرد جوان در مسیر افقی از شلی بیشتری نسبت به مسیر عمودی (شکل D )برخوردار است .بنا بر این باید امتداد برش ما در مسیر عمودی باشد (شکل E )تا بتوانیم لبه های زخم را در مسیر افقی به هم نزدیک نموده و راحت تر سوتور نماییم .این تست را در جا های دیگر (گردن , تنه و اندامها ) نیز می توانید انجام دهید .

زاویه برش

طبق شکل A زاویه بین محور تیغ جراحی و پوست باید 90 درجه باشد .ودر برخی موارد کمی محور تیغ را (تا ده درجه) به سمت خارج متمایل میکنند تا نزدیک کردن لبه های برش جهت سوتور براحتی انجام شود .به فاصله ضایعه تا تیغ جراحی توجه کنید .(این "برشها " را تمرین نموده و اختلاف آنها را در هنگام سوتور زدن بر رسی کنید) .

قانون "نیمه ها "[4](یک دوم)

شکل : قانون "نیمه ها "[5](یک دوم)

تکنیکهای اجرای برش بیضی: elliptical

ابتدا فاسیا را می دوزیم (شکل E ).سپس لایه درم را طبق قانون "نیمه ها" سوتور می زنیم (شکل F).  سپس لایه سطحی با سوتورهای قابل جذب به صورت ساب کوتیکولر بسته خواهند شد (شکل G).در  (شکل H) نتیجه عمل در دو سال بعد نشان داده شده است .به علت انتخاب مناسب   (RSTL)  اسکارها در حد اقل هستند.

تکنیک برش (گوش سگ) [6] برای تولید برش elipse

این تکنیک برای سوتور نمودن بهتر منطقه انجام می شود . در روش اول  با ایجاد یک برش در کنار زخم (در مسیر RSTL ) سعی میکنیم زخم را به شکل بیضی در آوریم (شکل B) .اینکار را در طرف دیگر نیز انجام می دهیم (شکل C و D).

تکنیک Curved Ellipse

این تکنیک زمانی اجرا می شود که بخواهیم با کمترین اسکار و بدشکلی , زخمهای با لبه های نامساوی( از لحا ظ طولی) را در نواحی مختلف از جمله چین های بارز صورت ,  مثل چین نازو لبیال (nasolabial )  سوتور بزنیم .

تکنیک Lazy S

تکنیک ام پلاستی M Plasty

فصل چهارم : برداشتن ضایعات پوستی

برداشتن کیست

برداشتن لیپوما

برداشتن کلوئید

با انجا م برش مناسب کلوئید تخلیه شده و سوتور زده  می شود .شکل G دو سال بعد از عمل را نشان می دهد .

فصل پنجم :جراحی های  سر Scalp

ناحیه تمپورال

فصل ششم :کالبد شناسی ( آناتومی ) صورت :

عضلات یک سوم فوقانی صورت

عضله پیشانی (فرونتالیس)

شکل : شکل یکپارچه عضله پیشانی

شکل : تصویر واقعی عضله پیشانی (حالت یکپارچه)

عضلات ناحیه گلابلا

شکل: مجموعه عضلات موجود در ناحیه گلابلا و بالای ابرو ها

شکل : مجموعه عضلات ثلث فوقانی و میانی صورت

عضلات ناحیه گلابلا

عضله کوروگیتور سوپرسیلی

عضله دپرسور سوپرسیلی :

عضله ابلیکولاریس اوکولی

عضلات ثلث تحتانی صورت

عضله دپرسورآنگولی اوریس

فصل ششم :جراحی های پیشانی و گیجگاهی

شکل َA: ضایعه در پیشانی برداشته شده است .

سوتور های عمودی در پیشانی

سوتور های ناحیه ابرو

شکل : درناحیه ابرو از سوتور عمودی استفاده شده است .

جراحی ناحیه ابرو

اچ پلاستی (فلپ دو طرفه )

فلپ های ناحیه گیجگاهی :

فصل هفتم :جراحی تریمیمی در گونه

در شکل A ضایعه کاملا بارز در گونه ایجاد شده است .این ضایعه بهر دلیل که باشد باید ترمیم شود .

شکل B : با توجه به مسیر انعطاف پوستی برش به صورت lazy S انجام می شود .این برش در نواحی دارای تحدب بسیار موثر هستند .

شکل c : شش ماه بعد

فصل هشتم :جراحی های ترمیمی در گوش

ترمیم لاله گوش

استفاده از فلپ دو لوبه Bilobal Flap

در این تکنیک با ایجاد یک فلپ دو لوبه و انتقال آنها به محل زخم و ضایعه ترمیم نهایی در پوست لاله گوش انجام می شود . فلپها برای ترمیم نواحی پوستی هستند.در این بیمار فقط پوست آسیب دیده و غضروف مشکلی ندارد .پس از برش برای تهیه فلپ , ناحیه زیر پوستی براحتی ازاد شده و جابجا می شوند .(شکل c و D ). در این نواحی ممکن است پوست بخیه شده دچار کشش شود که بسرعت از بین خواهد رفت .

فلپ پدیکول Pedicle Flap در پشت گوش

در بیمار زیر بخش فوقانی لاله گوش کاملا از بین رفته است .جراح با یک ابتکار ساده این گوش را ترمیم نموده است .

مشابه تکنیک فوق در بیمار زیر انجام شده است

فصل نهم : جراحی ترمیمی در ناحیه لب و چانه

برای جراحی در ناحیه لب , بهتر است در مسیر خط انعطاف پوستی برش را انجام دهیم . معمولا این برش در مسیر عمودی است

در بیمار زیر ترمیم در ضایعه بالای لب در سمت چپ انجام شده است .به محدوده برش توجه نمایید .شکل C نتیجه عمل در سه هفته بعد را نشان می دهد .

در بیمار زیر ضایعه در بالای لب قرار دارد که برای ترمیم از برش Flap - O-to-T استفاده می کنیم

شکل A نشان می دهد که عضله در زیر ضایعه قرار دارد .در شکل C روش برش در کناره ورمیلیون لب فوقانی اجرا شده است .

در بیمار زیر نیز روش دیگر برش ارایه شده است .پس از هر برش ناحیه زیرین از پوست جدا می شود تا بتوان جابجایی لازم را انجام داد .

ترمیم لب

ترمیم چانه

منابع

تلفن تماس

۰۹۱۲۶۸۶۴۳۰۸

توجه       توجه

کانال تلگرام دکتر مقیمی

ادرس کانالهای ما در مورد نمونه فیلمها ی دکتر مقیمی در آپارات و نماشا

http://www.aparat.com/ebrahimmoghimi

ادرس کانال تلگرام ما

https://telegram.me/joinchat/BURExzyiWi2D_iBtJWI0uA

لطفا قبل از مراجعه با تلفن زیر هماهنگ نمایید

09126864308

تلفن ارسال کتابها با پست وپیک:


09126864308 -

برای دریافت این مجموعه

مبلغ مورد نظر (از فروشگاه کتاب بپرسید- تلفن فوق )

را به شماره حساب زیر واریز (و یا کارت به کارت ) نموده

و سپس تلفنی شماره فیش را برای ما اعلام نمایید

دریافت کتاب و سی دی در تهران از طریق پیک نیز امکان پذیر است

ارسال سفارشات با الویت درخواستهای دریافت شده خواهد بود.

+++++++++

شماره حساب کارت عابر بانک

5892101007411214

بانک سپه

به نام ابراهیم مقیمی

+++++++++++++

یا

6396071007515919

به نام ابراهیم مقیمی

بانک سرمایه

+++++++++++++++

توجه : این کتاب فقط از طریق مو سسه دکتر ابراهیم مقیمی واقع در شماره تلفن و آدرس فوق عرضه می شود .گروه دکتر مقیمی هیچ نماینده ای در سطح فروشگاه های کتاب و سایتهای اینترنتی ندارد و هیچ مسئولیتی را در قبال فروش کتب و مطالب آموزشی پزشکی در نمایندگی های مختلف را نمی پذیرد

توجه : فیلمهای آموزشی درمانی در زمینه تزریق فوق تخصصی بوتاکس و فیلر در زیر چشم ,فیلردر تیغه بینی ,فیلر در زیر ابرو(لیفت ابرو با فیلر) , فیلر در خط اخم, فیار در خطوط پا کلاغی اطراف چشم ,فیلمهای متعادل سازی ابروها با بوتاکس , رفع نا هماهنگی با بوتاکس  ,فیلمهای ساب سیژن اکنه     , کار برد دستگاه آبرسانی , انواع روش های جراحی پوست همگی دوبله به فارسی برای علاقه مندان در کانال دکتر مقیمی در سایت زیر ارایه شده اند .با دنبال نمودن این کانال جدیدترین فیلم های آموزشی برای همکاران عزیز و علاقه مندان ارایه خواهد شدنا م سایت به فارسی

آکادمیک ریسرچ کو

www.academicresearchco.com

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 12 بهمن 1397 ، 18:33
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست